album 31

L.finnes med i uppbördslängderna år 1540 namnet då är Lindeshytta !
men det har vart omöjligt att faställa dennes och ev andra äldre hyttors läge.
dem är troligen gömda under det väldiga slaggvarpet eller ochså har de förintas vid uppförande av senare anläggning.
Ända till år 1795 hade denna smedja haft svanshammare på en stock.
men sedan den under det ofvan nämnda år förstördes genom en fördärvlig eldsvåda den på nytt.
Härtill kommer att man för att spara kol och för arbetes snabbare har byggt en klippsax.
År 1822 drabbas verket av en ny katastrof en översvämning som förstörde anläggningen och inte bara vid lienshytta utan även nere vid hedhammar och forshammar.
Året 1848 var den nya masugn färdig att tagas i bruk och omkring år 1895 så genomgick hytta en ombyggnad igen och var så i drift ända till år 1959 då driften lades ner för gott
text och data hämtat ifrån min bok om skinnskattebergs bygdens historia
fotat och besökt september 2012
IMGP1700 IMGP1701 IMGP1702 IMGP1703
IMGP1704 IMGP1705 IMGP1706 IMGP1707
IMGP1708 IMGP1710 IMGP1713 IMGP1715
IMGP1719 IMGP1720 IMGP1722 IMGP1726
IMGP1728 IMGP1725 IMGP1724 IMGP1729
IMGP1730 IMGP1731 IMGP1732 IMGP1736
IMGP1734 IMGP1739 IMGP1742 IMGP1737
IMGP1733 IMGP1755 IMGP1748 IMGP1745
IMGP1749 IMGP1761 IMGP1757 IMGP1753
IMGP1764 IMGP1765 IMGP1769 IMGP1759
IMGP1771 IMGP1772 IMGP1768 IMGP1774
IMGP1773