album 271

2017-09-19
Nybergsfältet fick mig att tänka på högbergsfältet i persberg då ja fick se nybergsfältet på kartan.
men ack vilken besvikelse ja fick ......detta fält var inget annat än ett smutsiga gruvhål och område.
eländit att ta sig fram och över berg och ner igen.
fånga en del natur bilder i stället för att fylla ut kvoten av bilder härifrån.