album 270

2017-09-16
silvergruvan var för mig en helt ointresant gruvområde för mig vart fall.
helt klart kanske ett viktigt historikst område.
så det blev en snabb titt här bara och ett snabbt besök för mig.
dock så hade ja en svamp plockar familj i närheten av mig då ja hörde hjo och hjim i skogen från dom