album 237

2017-07-15
Habo kyrka eller "träkatedralen vid vättern"