album 17

Gärdsjöbo som ligger i den norra delen av malingsbo sjön blev en tidig bo plats av mitten av 1400 talet där det var lättodlad mark och bra med vilt i skogarna.
Bönderna i gärdsjöbo gick samman och anlade en hytta vid bäcken.
malmen togs i från den när liggande gruvan jordstensgruvan och dels ifrån tombo gruvan
fotat augusti 2012
SG203239 SG203246 SG203245 SG203241
SG203248 SG203254 SG203250 SG203253
SG203256 SG203257 SG203266 SG203265
SG203264 SG203267 SG203278 SG203280
SG203276 SG203275 SG203281 SG203283